Hållbarhet

Hållbarhet

Vi är också måna om klimatet eftersom vår affärside bygger på skidåkning vill vi ha fortsatt vita vintrar. Vi vill därmed bidra till utvecklingen och utväckla framtiden inom hållbart resande.

Protect Our Winters (POW)

Protect Our Winters (POW)

Active Ski Travel stödjer organisationen Protect Our Winters (POW) Sweden genom att skänka 10 SEK/resenär till deras arbete för miljön.
POWs syfte är enkelt – De vill rädda vintern! För att uppnå detta jobbar dom med två parallella spår: vill att snösporten ska minska sin klimatpåverkan, och samtidigt bli en starkare röst i samhällsdebatten. Allt detta för att vi i framtiden ska ha fortsatt vita vintrar.

Du kan läsa mer om POW och deras arbete här: Läs mer om POW

0