Företagsuppgifter

Företagsuppgifter

Juridiskt namn: Active Ski Travel Scandinavia AB
Styrelsens säte: Stockholm
Organisationsnummer: 556662-5777

Active Ski Travel är medlem i Branschorgnaisation Sveriges Resebyråförening (SRF).  SRF bildades 1937 och företräder i dag närmare 85 procent av landets resebyråer räknat i omsättning samt närmare hälften av de svenska researrangörerna (med undantag av de stora charterarrangörerna). SRF har drygt 250 medlemsföretag med fler än 400 försäljningsställen. Medlemmarna är både stora och små resebyråer och researrangörer, svenska och internationella resebyråkedjor samt renodlade internetresebyråer. Medlemsföretagen sysselsätter runt 4 000 personer och hade en affärsvolym på 36,9 mdr kr år 2013.

Föreningens ändamål är att verka för en positiv utveckling av resebyråbranschen samt bevaka medlemmarnas rättigheter/skyldigheter samt biträda medlemmarna i gemensamma frågor.

SRF

0